Sta Comba de Bande (Ourense)

O edificio é unha suma de volúmenes formados por espazos de planta cuadrada ou rectangular que se ensamblan uníndose nun ángulo.


"Esta capilla fundo y doto Caspar Rodriguez devoto abbad de Santa Comba". Indica unha reforma levada a cabo na época moderna por un cura da parroquia.

Pinturas do século XVI
Atopo enormemente interesantes estas columnas sobre as que apoia un arco de ferradura de fermosa factura. A súa concepción é clásica pero tanto a imposta, a moldura e o capitel son mozárabes. Un criterio moi válido para poder afirmar esto é o feito de que hacia finais de século IX e inicio do X os árabes deixaran de tratar os nervos das follas de forma naturalista para facer un tratamento máis esquemático algo que é claramente visible nas follas que mostran estos capiteis.


Bóveda de aristas capialzada con aparello irregular segundo a técnica constructiva romanaA igrexa de Santa Comba de Bande é unha xoia da arquitectura visigoda. Para comprender o seu significado faise preciso ter en conta as sucesivas resturacións ás que foi sometida entre as que destaca a levada a cabo no século IX. Nos tempos visigódos tiña planta de cruz grega prolongada no se brazo leste-oeste por unha capela maior e un pórtico. Posuía tamén cámaras anexas para axudar a organizar a vida en comunidade. Estas cámaras anexas teñen a súa entrada desde o cruceiro e a nave. Pero no conxunto da obra visigoda debemos ter en conta a presencia de elementos anteriores entre os que destacan os capiteis localizados debaixo do arco de ferradura que dá entrada ao presbiterio. Na bóveda de aristas capialzada que cubre o centro do cruceiro séguese aínda unha técnica constructiva romana. Na irregularidade coa que se dispón parte do aparello pode atoparse unha pegada desa remodelación dos séculos IX-X. E posible que na época visigoda houbera unha maior luminosidade dentro da igrexa pero as reformas puideron reducir o espazo dos adicado aos vanos.No hay comentarios: