Sé Velha de Coimbra








Aínda que este blog ten como ámbito xeográfico o espazo que vai entre as cuncas do Miño e Douro vou a incluír a Sé de Coimbra pola súa importancia e interese. Atópase no centro mesmo da cidade que hoxe conserva a súa estrutura medieval.

Actualmente Coimbra dispón de dúas catedrais, a Sé Velha de estilo románico e a Sé Nova de estilo barroco con claras influencias flamencas. A Sé Velha foi construída entre os anos 1129 e 1220. O primeiro que nos vai a chamar a atención e o aspecto da súa fachada pois mistura ao mesmo tempo elementos dun castelo-fortaleza cos dunha igrexa. Mostra na fachada un corpo central saínte en forma de torre que acolle a porta principal de entrada e que parece ter unha duplicidade na súa cima pois a ventá alí situada enmárcase tamén por columnas e arquivoltas. Ten afinidades moi claras cos inicios construtivos da catedral de Ávila e a igrexa de San Vicente. Na documentación que se conserva aparecen como responsables da súa construción os mestres Bernardo, Soerio e Roberto de Lisboa. A igrexa dispón de tres naves que se dividen en cinco tramos. O transepto apenas aparece remarcado. A cabeceira dispón de tres capelas semicirculares pero que son de diferentes tamaños debido a transformacións habidas nunha delas. Como sucede na catedral de Santiago, unha tribuna recorre o segundo andar.

No hay comentarios: