São Cristovão de Rio Mau (Vila do Conde)

Esta igrexa foi construída entre 1151 e 1200. Nunha rápida observación do interior decatámonos do contraste existente entre a capela principal e a nave. Hai unha falta de coherencia entre ambos espazos en canto ás formas decorativas. Salientase a capela moi ben decorada baixo unha bóveda de canón fronte a unha nave demasiado simple. Isto sitúanos na pista de que esta igrexa comezou a ser construída pola capela principal pero que o plano foi mudado radicalmente para rematar o resto.

No exterior podemos adiviñar xa que se trata de unha igrexa de nave única con capela principal engadida con forma rectangular. A portada principal mostra a S. Augustiño. No portal norte podemos ver o combate entre un grifo e un dragón. A capela principal está considerada unha das obras máis interesantes do románico en Portugal. Chama a nosa atención o volume dos capiteis nos que destacan os de temática vexetal por presentar unas dimensións enormes en comparación co tamaño da capela.


No hay comentarios: