ORADA (Melgaço) Portugal


A igrexa da Nª Srª da Orada atópase en Melgaço e resulta moi fácil de localizar e ver por estar diante mesmo da estrada N 202. Ao parecer relacionábase coas necesidades agrícolas coma o sol ou a auga segundo documenta Carlos Alberto Ferreira de Almeida. O seu nome de Orada ven precisamente de ahí, de ser un lugar no que se ora. Presenta uns contrafortes que lle dan un marcado aspecto robusto.
Árbore da Vida


E moi curioso o seu portal norte no que mostra un relevo coa Árbore da Vida que ten a un lado unha harpía e o outro lado un animal que parece un león. Na portada principal non hai tímpano e presenta medallóns e columnas estreitas con capiteis decorados con follas. A súa forma lixeiramente apuntada fai que falemos dun portal xa protogótico. Na escultura esculpida no seu exterior podemos ver cabezas, obxetos e elementos xeométricos.
No hay comentarios: