Catedral de Tui (Pontevedra)
Sala Capitular do S. XII
Dominando o paso do Miño aparece a silueta desta catedral, edificación fundamental para comprender o románico da zona comprendida entre o rio Miño e o rio Lima (en Portugal) xa que esta área formou parte da diocese de Tui ata 1378. Tratábase dunha extensión xeográfica que presentaba unha unidade económica e social que se mantivo ata finais da Idade Media. A influencia das esculturas románicas desta catedral vanse espallar por todas a igrexas e capelas desta área como podemos observar en Sanfins de Friestas, Ganfei, Longos Vales ou Sta María de Tomiño. A planta da catedral é de cruz latina, basicamente románica do século XII e foi rematada xa en estilo gótico. Os capiteis son o elemento decorativo máis salientable e neles podemos ver esceas da Epifanía, demos e toda a iconografía do bestiario medieval. Dentro deste conxunto ter unha importancia esencial a Sala Capitular románica do século XII.

No hay comentarios: