Santa María de Ferreira de Pantón (Lugo)
Sabemos que a igrexa de Santa María de Ferreira de Pantón (Lugo) é unha obra anterior a 1175 xa que nesa data pasou a mans cistercienses e non houberan consentido toda a ornamentación que mostra. Presenta unha nave con ábside semicircular ao que antecede un tramo recto. Podemos ver grandes ventás con arquivoltas molduradas e columnas que chegan ata o alero desde un zócalo alto. A escultura é principalmente zoomórfica mesturándose os animais con figuras humanas en posturas grotescas. Os animais con frecuencia están enfrontados e os seus corpos rematan nunha única cabeza. Outros animais cruzanse ou superpóñense e sempre mostran vigorosos corpos. Tamén mostra canecillos, impostas, arcos axedrezados e decoración floral. Os capiteis das ventás só teñen motivos vexetais.
No hay comentarios: