BRAVÃES (Ponte da Barca) Portugal

S. Salvador de Bravaes (Ponte da Barca)

A igrexa de S. Salvador de Bravães é posiblemente a construcción románica máis emblemática de Portugal. Estímase que foi comenzada a súa edificación en 1080. Ao parecer dispuña dunha torre xa desaparecida como desaparecido está o seu claustro lateral sur desde 1876 ano no que se abre a estrada entre Ponte de Lima e Ponte da Barca ao seu carón e que arrasou con pouco que quedaba. Presenta unha única nave a que se engade unha capela maior cubertas ambas con teito de madeira. A portada principal enmárcase nun macizo cuadrangular nunca visto nesta área pero si frecuente na zona de Braga.Este portal é un elemento moi destacable no románico portugués. O igual que acontece en Rubiães, nos fustes presentan a Anunciación con caracteres protogóticos e cal fálanos de que estamos a finais do século XIII. Nunha primeira fase da construcción incorpora elementos románicos autóctonos e nunha segunda fase aproxímase a influencia da catedral de Tui. Bravães e, polo tanto, un magnífico exemplo da fusión das correntes artísticas rexionais.


Aves carnívoras xeminadas nun capitel
Portal sur inacabado

No hay comentarios: